Going green

Jsme ekologicky smýšlející společnost.

Dlouhodobě se zajímáme o otázky odpovědnosti člověka k životnímu prostředí. Jsme součástí řetězce, který usiluje o udržení a zlepšení všech funkcí lesů. Ohled na životní prostředí prostupuje celou naší výrobou. O ekologickém zaměření naší společnosti a snaze podporovat obnovu přírodních zdrojů svědčí několik následujících faktů.


FSC certifikace

Stromy

Cítíme vysokou zodpovědnost k našemu životnímu prostředí a snažíme se podporovat obnovu přírodních zdrojů. Proto jsme od roku 2008 držitelé certifikátu Forest Stewardship Council A. C. (FSC). FSC je mezinárodní nevládní nezisková organizace se sídlem v Bonnu, která spravuje certifikační systém FSC. Cílem certifikačního systému FSC je prosazování environmentálně vhodného, sociálně prospěšného a ekonomicky životaschopného obhospodařování lesů.

Certifikační systém FSC je založen na nestranném a nezávislém hodnocení a řízení. Tímto je dána jeho důvěryhodnost pro spotřebitele. Ochranná známka FSC slouží vlastníkům lesů a podnikům v řetězci zpracování dřeva k vyjádření vysoké ekologické a sociální úrovně jejich lesního hospodaření. Logo FSC vyjadřuje naše ekologické a sociální uvědomění. Certifikace FSC tak vyjadřuje nový přístup v oblasti obchodu s výrobky z certifikovaných lesů.

Můžeme Vám zaručit, že veškeré komponenty použité při výrobě Vaší zakázky jsou certifikované v souladu s podmínkami požadovanými společností Forest Stewardship Council. Na konci výrobního procesu Vašeho produktu získáte prestižní celosvětově platný certifikát FSC. FSC ČR, www.czechfsc.cz.


PEFC certifikace

Ekologie

V oblasti ofsetového a digitálního ofsetového tisku prokázala naše společnost shodu procesu spotřebitelského řetězce lesních produktů Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC) s požadavky standardu PEFC Česká republika. Od roku 2010 jsme držitelé PEFC certifikátu.

Certifikát spotřebitelského řetězce lesních produktů je posudek od nezávislého, kvalifikovaného, akreditovaného a notifikovaného certifikačního orgánu, který informuje další zákazníky v řetězci o certifikovaném objemu suroviny ve výrobcích. Poskytuje tak jistotu, že takovéto produkty nebo produktové řady splňují kritéria normativního dokumentu a jsou propojeny s certifikovanými lesy. Informace na www.pefc.cz.


Green Partner Partner Program

Splnily jsme environmentální podmínky stanovené jedním z našich nejvýznemějších zákazníků SONY. Získaly jsme prestižní certifikát Green Partner. Podmínky jsou nastaveny a zakotveny v dokumentu SONY Green Partner Program a jejich dodržování zaručuje tento certifikát po celou dobu spolupráce. Jeho získání bylo podmíněno auditem ze strany společnosti SONY a splněním vysokých systémových a materiálových požadavků.


Použití rekuperace tepla ve výrobě

Rekuperace tepla ve výrobě

Jsme jediní, kteří v ČR disponují touto technologií. Ekologicky významný projekt je v naší tiskárně realizován pomocí několika rekuperačních a recirkulačních zařízení, jež slouží pro zpětné využití tepla získaného z procesu tisku formou vodního chlazení tiskových strojů, pro vytápění výrobních hal.
Teplý vzduch není bez užitku odváděn ven, ale v rekuperačním výměníku odevzdá většinu svého tepla přiváděnému vzduchu.
Jedná se o podstatnou součást energetických úspor, čímž eliminujeme nepříznivé dopady na životní prostředí. Spolu s výkonnou vzduchotechnikou a zvlhčovacími agregáty je tak postaráno o ekologické a příznivé pracovní prostředí.


Používáme barvy na bázi přírodních olejů

Barvy na bázi přírodních olejů

Snižování negativních dopadů na životní prostředí dosahujeme za pomoci technologie tisku s minimálním obsahem alkoholu (do 3%) a používáním tiskových barev na bázi rostlinných olejů.

Tiskové barvy s přívlastkem ekologické se vyznačují tím, že jejich základem jsou suroviny, které neohrožují životní prostředí, a které pochází z obnovitelných zdrojů - především rostlinného původu. Velmi úspěšně je u nás také provozována technologie ECOCLEAN, což je unikátní zařízení pro recyklaci mycích roztoků. Jsme jedinými provozovateli této technologie v ČR a zároveň jedněmi z mála na světě.


Vizitky, Dopisní papíry,
Plakáty

Letáky
skládané, neskládané

Brožury
šitá, lepená vazba

Nákupní košík

  • Váš košík je prázdný