Tak už vstupujeme do třetího a posledního týdne instalace, v dalších týdnech bude následovat rozběh stroje se školením obsluhy.
Zde se musím omluvit, že došlo k dvoutýdenní přetržce, ale po tyto dva týdny jsem byl na dovolené a bohužel v místech mého pobytu bylo žalostné připojení na internet a tak jsem reportáž mohl dokončit až dnes po svém návratu.

Den jedenáctý (21.7.2014):

Dnes dokompletována lávka na obslužné straně, pod ní zahájena instalace výsuvů myček. Na náhonové straně kompletace konstrukce lávek a připojení hadic odtahů a rozvodů vzduchu. Vodaři dokončili trubky chlazení, nyní je potrubí izolováno, bylo provedeno napuštění a tlaková zkouška. Vzduchaři propojili odtah z UV zařízení. Elektrikáři připravili rozvaděče pro vypínače motorů venkovního výměníku a propojili stroj s výměníkem.

Den dvanáctý (22.7.2014):

Převody naplněny olejem. Finalizace rozvodů a přídavných vybavení (např. míchací zařízení barev). Stroj oživován, obrazovky se poprvé v Pointu rozsvěcují.

Den třináctý (23.7.2014):

Z Německa přijel zástupce firmy IST a zahájil montáž připojení UV částí stroje. Mechanici Heidelbergu pokračovali na kompletaci lávek, rozvodů a zapojení na SW stroje, oživili i wallscreen. Vzduchaři dokončili napojení odtahů a provedli zaizolování.

Den čtrnáctý (24.7.2014):

Pokračuje zapojování UV systému, napouštění systému provozními kapalinami, a elektrikáři připojují podpůrné ventilátory odtahů s napojením na ovládání stroje. Přivádí se datové připojení do pultu stroje.

Den patnáctý (25.7.2014):

Instalace stroje až na pár maličkostí dokončena, od příštího týdne nás čeká rozběh a školení obsluhy.

Mechanici ještě budou v pondělí a úterý dělat "dokončovačky" a „drobnosti“. Podstatné ale je, že v pondělí nastoupí tiskový instruktor a začne již školení našich tiskařů. Takže hrubá instalace je ukončena. Reportáž z oživení, rozběhu, školení a testování včetně prvních našich dojmů bude v dalším článku.