Na přelomu ledna a února 2014 proběhla ve výrobním závodě POINT CZ v Medlově výměna zařízení CTP a to z Galileo VXT na Avalon N8-60, vše v rámci dodavatele AGFA.

Podnětem pro tuto výměnu bylo několik současně působících faktorů. Kromě již „požehnaného“ věku Galilea provozovaného 7 let přibyla záležitost ekologie, útlum technologie stříbrných desek, a hlavně dva zásadní faktory – nižší cena spotřebního materiálu a potřeba zvýšení výkonu CTP. A to vše při zajištění námi požadované nejvyšší kvality, tak jak je v naší firmě zvykem a standardem.

Nový Avalon stejně jako jeho předchůdce je rovněž plně automatizovaný s multiloaderem, a to na 3 druhy tiskových desek, což byl požadavek pro plánované rozšíření tiskového parku (bude rozepsáno v dalším článku).

Po rozběhu byly provedeny kalibrace a nyní, po zkušenosti z měsíčního provozu, lze jen potvrdit trvale dosahovanou špičkovou kvalitu tiskových desek.