Výroba marketingových výstupů ve formě tisku zahrnuje kombinaci lehce měřitelných nákladů, jako je tisk, doprava, skladování apod. a ostatních nevýrobních (měkkých) nákladů, jako jsou design, copywriting & copyediting a řízení projektů. Nedávná studie společnosti InfoTrends ukázala, že těžko měřitelné nevýrobní (měkké) náklady často výrazně přesahují vlastní náklady na tisk.

Jaké jsou náklady na tisk?

Zkuste něco nového

Toto je obzvláště patrné, když jsou používány starší metody výroby, kreativu a řízení produkce tištěných produktů. Pro společnosti všech velikostí je důležité, aby pochopily souvislosti všech navázaných nákladů a na základě toho řídily své marketingové náklady efektivně.
„Společnosti by si měly stanovit míru úspor, kterých by mohlo být dosaženo outsourcingem u správného poskytovatele služeb," říká Steve Adoniou, ředitel Infotrends Consulting Group. „Měli by zvážit, kdo by mohl nejen ušetřit prostředky na vlastní tisk a přímo související služby prostřednictvím své vyšší provozní účinnosti, ale současně také může poskytovat služby nad rámec vlastního tisku a tím snížit náklady na nevýrobní činnosti. To přímo souvisí s poskytováním lepší a konzistentní kvality výrobků, rychlejší dodací lhůty a celkově vyšší úrovní poskytovaných služeb (SLAs)."

Bez ohledu na to, zda někdo tiskne jen jeden kus a nebo více jak tisíc kusů určitého dokumentu jsou náklady spojené s nevýrobní činností a službami značné.

Vysoká kvalita, nízká cena

Vy kdo nakupujete výrobu tiskových produktů si musíte být vědomi velikosti nevýrobních (měkkých) nákladů při výběru vhodného poskytovatele tiskových služeb a současně by jste měli hledat alternativní způsoby jak zpracovávat, vytvářet a upravovat své marketingové materiály. Co chcete dosáhnout, je vysoká kvalita, nízká cena tisku a to zejména v dnešní době, kdy existuje nesčetné množství komunikačních kanálů, které vyžadují vaši plnou pozornost, čas a peníze.

Outsourcovat některé služby ano nebo ne?

Na první pohled outsourcing může znít jako atraktivní způsob, jak si pomoci, ale než se rozhodnete, musíte si být jisti, že jste nevyloučili možnost snadné cesty on-line nástrojů, které by vám pomohli dělat některé činnosti interně mnohem efektivněji.

Proto než se rozhodnete si vše spočítejte a ujistěte se, že jste provedli důkladné srovnání efektivity outsourcingu vybraných procesů oproti nákladům na provádění těchto procesů interně. Dokument The True Cost of Business Communications 2012 od společnosti InfoTrends obsahuje podrobný rozpis a vyčíslení výrobních a nevýrobních nákladů.