Reportáž: Jak je možné pomocí několika kroků zrealizovat tiskovou zakázku online.

Společnost Point CZ potřebné činnosti shrnuje do čtyř úkonů: (1) přihlášení na Point4me.cz, (2) výběr a definice tiskoviny, (3) nahrání datového souboru a (4) dodání zpracované zakázky. Způsobů online komunikace mezi zákazníkem a poskytovatelem polygrafických produktů a služeb i obchodních modelů může být celá řada. Řešení, které zvolili v Point CZ je zcela původní a lze konstatovat, že co do komplexnosti nemá u nás obdoby. „Nový obchodní kanál jsme začali budovat před rokem a půl," uvádí Michal Sázavský, jednatel společnosti Point CZ.

Silná výrobní základna

Společnost Point CZ se sídlem v Brně má hlavní výrobní základnu v Medlově na jih od Brna a další provoz v Jedovnicích severně od Brna. Obchodní pobočku má v Praze. Postupně si vybudovala jednu z největších výrobních kapacit v pre-pressu, archovém tisku i dokončujícím zpracování v České republice. Pro dokreslení uveďme, že strojový park zahrnuje šest tiskových strojů Heidelberg Speedmaster ve formátech B1 a B2 o celkovém počtu 26 tiskových věží. V ofsetové kvalitě tiskne také HP Indigo 7500 Digital Press.

Výrobní závod MEDLOV - Digitální ofsetový stroj HP INDIGO 7500Výrobní závod MEDLOV - Digitální ofsetový stroj HP INDIGO 7500


„Naše nabídka standardních produktů na Point4me zahrnuje nejčastěji žádané tiskoviny," říká Michal Sázavský, když na předváděcích zakázkách na výrobu vizitek, letáků a brožur demonstruje možnosti systému web-to-print. Rozsah produktových možností je skutečně velice rozsáhlý. Lze konstatovat, že pomocí základních nabídkových menu a navazujících větvení si může svůj produkt nadefinovat prakticky každý zákazník. Při řešení specifikace zakázky může objednatel zkoušet různé varianty například v barevnosti či výběru papíru a výsledná cena se ihned přepočítává. Zákazník tak může svoji volbu postupně optimalizovat nejen podle ceny a počtu výtisků, ale i s ohledem na další kritéria.

Se vším všudy

Tiskárna škálu produktů na Point4me dále rozšiřuje a optimalizuje. Systém zakázek je samozřejmě provázán s řízením výroby. Každý produkt, který je prostřednictvím Point4me objednán, automaticky vygeneruje zakázku v manažerském informačním systému. Vytváří automaticky identifikaci a veškeré návaznosti v oblasti logistiky zakázky, například pokyny pro balení, expedici, zasílání apod. Na rozdíl od neúplných řešení web-to-print, která poptávajícím zákazníkům nabízejí předběžné cenové kalkulace a navazující kroky při objednávce je nutné řešit klasicky, či pomocí mailů apod., Point4me je komplexním systémem, v jehož rámci je se vším všudy pomocí webové komunikace vyřešena objednávka, její fyzická realizace, doprava k zákazníkovi a související administrativní úkony.

Zákazník má do systému naprosto volný přístup. Může si předběžně procházet nabídku ve všech pro něj zajímavých produktech a jejich variantách. Vlastní účet si musí založit až v okamžiku, kdy se rozhodne pro zadání objednávky. Součástí systému je automatická kontrola validity vkládaných dat. Samostatnou zmínku si zaslouží způsob odběru zhotovené zakázky. Zákazník si pravděpodobně nejčastěji odklikne dodání na adresu. Osobní odběr je možný ve výrobním závodě v Medlově. Postupně se bude rozšiřovat do všech krajských měst. Je-li objednáno v rámci jedné zakázky víc druhů produktů, požaduje se jednotný způsob odběru. Systém je dopracován i takových maličkostí, kdy zákazníkovi v případě osobního odběru poskytuje detailní informace včetně GPS, či v případě zaslání přepravcem online trakování zásilky přímo na stránkách point4me.

Výrobní závod MEDLOV - Digitální ofsetový stroj HP INDIGO 7500

Plná automatizace

„Systém Point4me byl vyprojektován a naprogramován tak, aby byl plně automatický. Díky tomu, že odbavení zakázky probíhá ve všech fázích automaticky, můžeme nabídnout pro zákazníka zajímavou cenu," konstatuje pan Sázavský. Produkt objednaný prostřednictvím Point4me je levnější, než pokud se zakázka řeší přes obchodní oddělení. Požadované produkty lze rozsáhle modifikovat, jako příklad lze uvést vlastní netypický formát u řady produktů. V případě vlastního formátu systém provede optimální vyřazení na arch, spočítá tisk na všech tiskových strojích a nabídne klientovi nejlevnější variantu. To je na rozdíl od Pointu CZ se systémem Point4me v běžné tiskárně vždy problém. S tím souvisí i rozhodnutí, na kterém tiskovém stroji se bude zakázka tisknout. Jestliže má libovolná tiskárna k dispozici ofsetovou i digitální technologii, vedou se často diskuse o tom, kdo, podle jakých kritérií a v jakém okamžiku rozhoduje o přiřazení zakázky na konkrétní technologii tisku. V případě Pointu CZ probíhá rozhodovací proces v rámci systému automaticky.

„Systém rozvinutý jako náš Point4me by bylo možné najít v několika málo případech v Německu, v ČR jej kromě nás nemá nikdo," říká Michal Sázavský. Jádro systému, které tvoří asi 30 % softwarové výbavy, si Point CZ koupil od společnosti Hiflex. Dalších 70 % softwaru si naprogramovali vývojoví pracovníci Pointu CZ sami. Během dvou nebo tří měsíců se bude rozjíždět i slovenská verze. „Na českém trhu je místo asi pro tři až čtyři online tiskové portály, jako je náš Point4me," poznamenává pan Sázavský. Efektivní implementace systémů web-to-print je podmíněna objemem zpracovávaných zakázek.

Point4me s MIS

Objednávky jsou kompletně propojeny s MIS. Jednotná databáze pro Point4me i MIS je uložena v rámci MIS. V databázi je k dispozici Pointu CZ i klientovi historie obchodních vztahů, registr faktur ve formátu pdf apod. Další významnou integrální součástí softwarové výbavy je v Pointu CZ Heidelberg Prinect Pressroom Manager, na jehož platformě jsou řízeny tiskové stroje ve výrobním závodě v Medlově. „Alfou a omegou systému je logistika," tvrdí Michal Sázavský, jednatel Pointu CZ. Problémem není vyrobit, v případě tiskárny vytisknout, ale bez časových ztrát zajistit provedení všech operací s tím souvisejících. Pro každou zakázku jednotlivého zákazníka zřizuje systém Point4me webovou stránku, kde jsou online informace o tom, kde se v procesu výstupní logistiky jeho zakázka nachází. Point CZ plánuje, že v září by se mohl počet zakázek realizovaných pomocí Point4me zvýšit měsíčně na 1500. Zvládnout je v kvalitě a termínu představuje určitý logistický problém. Nyní je takových zakázek asi 700 za měsíc.

Kromě rozšíření záběru Point4me na celý soubor zakázek, pokračuje Point CZ v přípravě online publikování. Vedle Point4me bude spuštěna další aplikace LiveDesigner. Zákazníci si budou moct pomocí šablon a předloh tvořit vlastní graficky zpracované dokumenty. LiveDesigner bude plně propojen s Point4me. Zákazník nebude nucen zadat si tisk pomocí Point4me, může si práci zadat k vytištění kdekoliv, anebo může využít nabídku Pointu CZ a přejít s vytvořeným pdf do Point4me.

-gko-